Opis

Kod ten jest używany we Francji do identyfikacji poczty. Oparty jest na kodzie Code 39. Dane składają się z:
 • "RA" lub "RB"
 • dane (8 znaków)
 • suma kontrolna (1 znak)
 • dwa znaki kończące: "FR"

Cyfra kontrolna

Sposób obliczania wraz z przykładem dla: "RA34135671"
 1. Przypisz wagi wszystkim cyfrom (zaczynając od prawej strony): 7, 9, 5, 3, 2, 4, 6, 8. Pomija się RA/RB.
  Znak 3 4 1 3 5 6 7 1
  Waga 8 6 4 2 3 5 9 7
 2. Przemnóż każdy znak przez przypisaną mu wagę i zsumuj wszystko
  3*8 + 4*6 + 1*4 + 3*2 + 5*3 + 6*5 + 7*9 + 1*7 = 173
 3. Oblicz resztę z dzielenia wyniku z poprzedniego punktu przez liczbę 11
  173 mod 11 = 8
 4. Od liczby 11 odejmij wynik z poprzedniego punktu. Wartość ta jest sumą kontrolną
  11 - 8 = 3

Zastosowanie

Używany przez pocztę we Francji. Drukowany jest na listach i paczkach. Zawiera informacje dotyczące adresata (kod pocztowy, nr domu).

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.